ZAMENA TUŠ BATERIJE BEOGRAD

ZAMENA TUŠ BATERIJE BEOGRAD, profesionalno i brzo. Zamena tuš baterije zakazivanje termina, hitne intervencije. Adekvatna zamena tuš baterije Beograd.


Pouzdana zamena tuš baterije od strane kvalifikovanih vodoinstalatera na teritoriji Beograda i okoline. Usluga “zamena tuš baterije” spada u kategoriju izuzetno traženih usluga koje naš tim obavlja svakodnevno.


Zamena tuš baterije Beograd

– Pouzdana zamena tuš baterije;
– zamena Vašom novom baterijom;
– zamena novom tuš baterijom koju pazarimo za Vas;
– hitna zamena tuš baterije (dežurni vodoinstalater);
– zakazivanje intervencije;
– preventivna analiza ventila tuš baterije;
– kvalifikovani vodoinstalateri;
– garancija na uslugu.


Zamena tuš baterija je rutinska usluga koja se obavlja za kratko vreme ukoliko nema otežavajućih okolonosti. Naš tim staru tuš bateriju menja novom koju već posedujete ili pazari za Vas novu adekvatnu tuš bateriju (zamena tuš baterije). Sve u dogovoru sa Vama.

Kod nas imate mogućnost zakazivanja intervencije i do nekoliko dana unapred. Ugovorite termin sa našim kolegama kada Vama odgovara u skladu sa Vašim obavezama.


Kontakt strana


Zamena tuš baterije Beograd - Vodoinstalateri Beograd Tim

Zamena tuš baterije Beograd – Vodoinstalateri Beograd Tim


Kao što smo iznad već naveli, zamena tuš baterije se relativno brzo obavlja. Naravno, potrebno je uzeti u obzir stanje stare tuš baterije, koju najpre je potrebno adekvatno demontirati. Zatim, prekontrolisati vodovodne cevi u zidu i pristupiti montiranju nove tuš baterije.

Poželjno je da opisani posao obavi stručno lice – vodoinstalater, time se osigurava adekvatna zamena tuš baterije. Naš tim Vam garantuje pouzdanu zamenu tuš baterije.


Zamena tuš baterije Beograd - Vodoinstalateri Beograd Tim

Zamena tuš baterije Beograd – Vodoinstalateri Beograd Tim


Nestručna zamena tuš baterije

Sam podnaslov Vam sve govori. Da li su moguće zamene tuš baterije na pogrešan način?

Naravno da jesu, čak šta više na mesečnom nivou naše kolege prepravljaju ugradnje tuš baterija i do 20-tak puta. Nepravilna zamena tuš baterije može pored dodatnog troška doneti i materijalnu štetu pa i povrede (zamena tuš baterije).

Ukoliko se tuš baterija loše ugradi, moguća je pojava slivanja vode niz zid kupatila. Ova pojava je sve ali nije bezopasna! Najblaža šteta jeste da se voda sliva niz pločice i time se stvori trag od kamenca (zamena tuš baterije).

Šteta potencijalno srednje veličine se javlja u slučaju da voda koja se sliva niz pločice, svoj put do poda kupatila nastavi po zidu kade ili korita tuš kabine. Tada, voda direktno se sliva na pod kupatila, deo vode svakako završava u slivniku ali u zavisnosti od kvaliteta poda kupatila može da se proširi i na ostale prostorije (zamena tuš baterije)!

Šteta velikikih razmera je itekako moguća u slučaju da niste svesni da voda curi kod tek zamenjene baterije (isti scenario je moguć i kod stare/dotrajale baterije). Voda ne curi niz pločice već u prostor između zida i pločica gde ili nastavlja da se sliva niz zid kupatila do stambene jedinice ispod ili kreira vodeni čep (vodeni čep može da sadrži i do desetak litara vode).


Zamena tuš baterije Beograd - Vodoinstalateri Beograd Tim

Zamena tuš baterije Beograd – Vodoinstalateri Beograd Tim


Kolika šteta može da nastane u slučajevima opisanim iznad?

U drugom slučaju, šteta u stanu/kući/poslovnom prostiru gde se nalazi kupatilo je u vidu pojavljivanja vlage, dizanja parketa, laminata pa čak i brze mini poplave. Nije nemoguće da se pojavi vlaga i kapanje vode u stanu ispod u manjim količinama (zamena tuš baterije).

Dobra stvar u ovom slučaju jeste da se kretanje vode vidi i moguća je pravovremena reakcija – zamena tuš baterije.

U trećem slučaju, vlaga se pojavljuje ali mesto curenja vode je teško pronaći (sem ukoliko se koristi termalna kamera – detekcija curenja vode). Vlasnik kupatila duži vremenski period, nekad i do nekoliko meseci nije svestan da voda kaplje iz tuš baterije. Voda natapa ploču, sliva se u stambenu jedinicu ispod ili se kreira već pomenuti vodeni dzep koji kasnije sigurno pravi havariju (zamena tuš baterije).

Ploča se natapa i voda dalje curi u stambenu jedinicu ispod gde u početku se stvara vlaga, zatim počinje plafon/zid da se znoji i ljušti, na kraju kreću krupne kapi vode da kapaju sa plafona.

Materijalna šteta je zagarantovana u zavisnosti šta se nalazi u prostorijama gde kaplje voda. Uzmite u obzir da je moguća pojava kapanja vode u dnevnom boravku, spavaćoj sobi itd…


Naš savet Vam je da zamenu tuš baterije prepustite stručnom licu –  vodoinstalateru. Naše kolege su Vam na raspolaganju, budite slobodni i kontaktirajte nas – kontakt strana.

Vaš Vodoinstalateri Beograd Tim

Pozovite nas!