Stari bojler je potencijalna bomba u kući?

BOJLER BOMBA? Da!


Ova stranica namenjena je pre svega vlasnicima starih bojlera, koji bi trebalo da pročitaju tekst ispod. Ukoliko sumnjate u ispravnost bojlera, važno je da obavite servis bojlera u kratkom roku. Nemojte koristiti neispravan bojler!

Naš sugrađanin Goran sa Vračara je imao velike sreće i nije nastradao prilikom havarije starog bojlera. Radi se o bojleru starom 30 godina, čiji rad nije ispitan 30 godina!

Napominjemo svim vlasnicima starih bojlera da ne čekaju duže od jedne godine između servisa bojlera.

Primili smo poziv od Gorana prilikom kog nas je zamolio da dođemo odmah, što smo i uradili. Objasnio nam je da njegov bojler proizvodi čudan zvuk i da greje vodu više od 24 sata. Rekli smo mu da odmah isključi bojer i da se udalji od kupatila sa ukućanima.

Još dok smo bili u putu ka Goranovoj zgradi, pozvao nas je i uplašeno rekao da je pukao ventil u zidu iz kog pod pritiskom izlazi vrela para. Po dolasku na adresu uvideli smo da je izbio i termostat na bojleru. Gorana je zahvatila para prilikom čega je zadobio opekotine na levoj ruci. Nije nas poslušao, ostao je u kupatilu da motri na bojler.

Šta se desilo sa bojlerom?

Termostat bojlera je prestao sa radom što je uzrokovalo nekontrolisano zagrevanje vode u bojleru. Grejač bojlera greje vodu do momenta kada ga tersmostat ne isključi. Pošto se termostat pokvario, grejač je zagrevao vodu u bojleru do ključanja (ključanje vode je proizvodilo zvuk koji je čuo).

Velika količina pare nekontrolisano podiže pritisak u bojleru dok kazan bojlera ili neka od instalacija (priključaka) ne popusti i pukne.

U ovom slučaju uz veliku sreću dotrajao ventil je popustio i na njega je izašla para. Na ovaj način se bojler rasteretio pritiska. Koliki je pritisak bio govori to da je i termostat izbio iz bojlera.


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Pošto je došlo do pucanja ventila pod pritiskom iz bojlera, nakon pare je počela da izlazi voda u mlazu. Goran je poslušao naš savet i iskoristio je cev usisivača da preusmeri vodu iz ventila u kadu. To je bilo jedino rešenje iz razloga što je glavni ventil u stanu neispravan.


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Obavili smo demontažu starog bojlera, montažu novog bojlera sa instalacijama, zamenu glavnog i ventila do bojlera.

Bitno je naglasiti da je takođe sreća što je Goran bio u stanu. Pošto je prilikom pucanja ventila došlo do izlivanja vode, poplava bi bila neminovna da nikog nije bilo u stanu.

Ventili i problem sa njima – www.vodoinstalateribeograd.com/ventili-problemi


 

Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Naš savet pre svega jeste da ako ste u mogućnosti zamenite stari bojler novim. Ukoliko to nije moguće, poželjno je na svakih godinu dana obaviti servis bojlera. Time osiguravate da do opisanog ovde ne dođe. Isti vremenski period važi i za nove bojlere.

Takođe, vodovodni ventili su od presudne važnosti kada do opisanog problema dođe. Ukoliko nisu ispravni, dolazi do poplave i velike materijalne štete.


Zamena ventila za vodu – www.vodoinstalateribeograd.com/zamena-ventila-za-vodu


Ovde smo opisali samo jednu od mnogih sličnih intervencija koje smo obavili do sada. Veliki broj domaćinstava koristi bojlere starije od 15 godina, što je zabrinjavajuće.

Vaš Vodoinstalateri Beograd Tim


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Nov bojler - ugradnja - Vodoinstalateri Beograd Tim

Nov bojler – ugradnja – Vodoinstalateri Beograd Tim

 


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


Stari bojler je potencijalna bomba u kući - Vodoinstalateri Beograd Tim

Stari bojler je potencijalna bomba u kući – Vodoinstalateri Beograd Tim


 

 

Pozovite nas!